Prowadź Changelog

Nie pozwól swoim znajomym wklejać logów Gita do changelogów.

Wersja 1.0.0
# Changelog
All notable changes to this project will be documented in this file.

The format is based on [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/en/1.0.0/),
and this project adheres to [Semantic Versioning](https://semver.org/spec/v2.0.0.html).

## [Unreleased]

## [1.0.0] - 2017-06-20
### Added
- New visual identity by [@tylerfortune8](https://github.com/tylerfortune8).
- Version navigation.
- Links to latest released version in previous versions.
- "Why keep a changelog?" section.
- "Who needs a changelog?" section.
- "How do I make a changelog?" section.
- "Frequently Asked Questions" section.
- New "Guiding Principles" sub-section to "How do I make a changelog?".
- Simplified and Traditional Chinese translations from [@tianshuo](https://github.com/tianshuo).
- German translation from [@mpbzh](https://github.com/mpbzh) & [@Art4](https://github.com/Art4).
- Italian translation from [@azkidenz](https://github.com/azkidenz).
- Swedish translation from [@magol](https://github.com/magol).
- Turkish translation from [@karalamalar](https://github.com/karalamalar).
- French translation from [@zapashcanon](https://github.com/zapashcanon).
- Brazilian Portugese translation from [@Webysther](https://github.com/Webysther).
- Polish translation from [@amielucha](https://github.com/amielucha) & [@m-aciek](https://github.com/m-aciek).
- Russian translation from [@aishek](https://github.com/aishek).
- Czech translation from [@h4vry](https://github.com/h4vry).
- Slovak translation from [@jkostolansky](https://github.com/jkostolansky).
- Korean translation from [@pierceh89](https://github.com/pierceh89).
- Croatian translation from [@porx](https://github.com/porx).
- Persian translation from [@Hameds](https://github.com/Hameds).
- Ukrainian translation from [@osadchyi-s](https://github.com/osadchyi-s).

### Changed
- Start using "changelog" over "change log" since it's the common usage.
- Start versioning based on the current English version at 0.3.0 to help
translation authors keep things up-to-date.
- Rewrite "What makes unicorns cry?" section.
- Rewrite "Ignoring Deprecations" sub-section to clarify the ideal
 scenario.
- Improve "Commit log diffs" sub-section to further argument against
 them.
- Merge "Why can’t people just use a git log diff?" with "Commit log
 diffs"
- Fix typos in Simplified Chinese and Traditional Chinese translations.
- Fix typos in Brazilian Portuguese translation.
- Fix typos in Turkish translation.
- Fix typos in Czech translation.
- Fix typos in Swedish translation.
- Improve phrasing in French translation.
- Fix phrasing and spelling in German translation.

### Removed
- Section about "changelog" vs "CHANGELOG".

## [0.3.0] - 2015-12-03
### Added
- RU translation from [@aishek](https://github.com/aishek).
- pt-BR translation from [@tallesl](https://github.com/tallesl).
- es-ES translation from [@ZeliosAriex](https://github.com/ZeliosAriex).

## [0.2.0] - 2015-10-06
### Changed
- Remove exclusionary mentions of "open source" since this project can
benefit both "open" and "closed" source projects equally.

## [0.1.0] - 2015-10-06
### Added
- Answer "Should you ever rewrite a change log?".

### Changed
- Improve argument against commit logs.
- Start following [SemVer](https://semver.org) properly.

## [0.0.8] - 2015-02-17
### Changed
- Update year to match in every README example.
- Reluctantly stop making fun of Brits only, since most of the world
 writes dates in a strange way.

### Fixed
- Fix typos in recent README changes.
- Update outdated unreleased diff link.

## [0.0.7] - 2015-02-16
### Added
- Link, and make it obvious that date format is ISO 8601.

### Changed
- Clarified the section on "Is there a standard change log format?".

### Fixed
- Fix Markdown links to tag comparison URL with footnote-style links.

## [0.0.6] - 2014-12-12
### Added
- README section on "yanked" releases.

## [0.0.5] - 2014-08-09
### Added
- Markdown links to version tags on release headings.
- Unreleased section to gather unreleased changes and encourage note
keeping prior to releases.

## [0.0.4] - 2014-08-09
### Added
- Better explanation of the difference between the file ("CHANGELOG")
and its function "the change log".

### Changed
- Refer to a "change log" instead of a "CHANGELOG" throughout the site
to differentiate between the file and the purpose of the file — the
logging of changes.

### Removed
- Remove empty sections from CHANGELOG, they occupy too much space and
create too much noise in the file. People will have to assume that the
missing sections were intentionally left out because they contained no
notable changes.

## [0.0.3] - 2014-08-09
### Added
- "Why should I care?" section mentioning The Changelog podcast.

## [0.0.2] - 2014-07-10
### Added
- Explanation of the recommended reverse chronological release ordering.

## [0.0.1] - 2014-05-31
### Added
- This CHANGELOG file to hopefully serve as an evolving example of a
 standardized open source project CHANGELOG.
- CNAME file to enable GitHub Pages custom domain
- README now contains answers to common questions about CHANGELOGs
- Good examples and basic guidelines, including proper date formatting.
- Counter-examples: "What makes unicorns cry?"

[Unreleased]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v1.0.0...HEAD
[1.0.0]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.3.0...v1.0.0
[0.3.0]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.2.0...v0.3.0
[0.2.0]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.1.0...v0.2.0
[0.1.0]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.0.8...v0.1.0
[0.0.8]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.0.7...v0.0.8
[0.0.7]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.0.6...v0.0.7
[0.0.6]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.0.5...v0.0.6
[0.0.5]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.0.4...v0.0.5
[0.0.4]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.0.3...v0.0.4
[0.0.3]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.0.2...v0.0.3
[0.0.2]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/compare/v0.0.1...v0.0.2
[0.0.1]: https://github.com/olivierlacan/keep-a-changelog/releases/tag/v0.0.1

Czym jest changelog?

Changelog, inaczej rejestr zmian, to plik zawierający utrzymywaną, uporządkowaną chronologicznie, listę istotnych zmian dla każdej wersji projektu.

Po co prowadzić changelog?

Aby użytkownikom i deweloperom łatwiej było dokładnie zobaczyć, jakie znaczące zmiany zostały wprowadzane w każdym wydaniu (lub wersji) projektu.

Komu potrzebny jest changelog?

Ludziom. Czy to klienci czy deweloperzy, końcowi użytkownicy oprogramowania są istotami ludzkimi, którym nie jest obojętne, co jest w oprogramowaniu. Kiedy oprogramowanie się zmienia, ludzie chcą wiedzieć dlaczego i jak.

Jak zrobić dobry changelog?

Zasady przewodnie

 • Changelogi są dla ludzi, nie maszyn.
 • Każda wersja powinna mieć swój wpis.
 • Jednakowe typy zmian powinny być zgrupowane.
 • Wersje i sekcje powinny być linkowalne.
 • Najnowsza wersja na pierwszym miejscu.
 • Wyszczególniona data wydania każdej wersji.
 • Wzmianka, czy przestrzegacie wersjonowania semantycznego.

Typy zmian

 • Dodane dla nowych funkcjonalności.
 • Zmienione dla zmian w istniejących funkcjonalnościach.
 • Zdezaprobowane dla funkcjonalności wkrótce do usunięcia.
 • Usunięte dla teraz usuwanych funkcjonalności.
 • Naprawione dla jakichkolwiek poprawek błędów.
 • Bezpieczeństwo w przypadku luk w zabezpieczeniach.

Jak mogę zminimalizować wysiłek wkładany w prowadzenie changelogu?

Prowadź sekcję Niewydane na szczycie dokumentu, aby śledzić nadchodzące zmiany.

Ta praktyka ma dwa cele:

 • Ludzie widzą, jakich zmian mogą się spodziewać w nadchodzących wydaniach.
 • W momencie wydania możesz przenieść zmiany z sekcji Niewydane do sekcji nowego wydania.

Czy changelogi mogą być złe?

Tak. Oto kilka sposobów, w jakie mogą być mniej niż użyteczne.

Zmiany w commit logu

Używanie zmian w commit logach jako changelogów jest złym pomysłem: commit logi są pełne szumu: rzeczy takich jak merge commity, commity z niejasnymi tytułami, zmiany w dokumentacji itp.

Zadaniem commita jest udokumentowanie kroku w ewolucji kodu źródłowego. Niektóre projekty porządkują commity, niektóre nie.

Zadaniem wpisu w changelogu jest udokumentowanie zmian godnych odnotowania, często składających się z wielu commitów, aby przedstawić je jasno użytkownikom końcowym.

Ignorowanie dezaprobowań

Gdy ludzie robią upgrade z jednej wersji do drugiej, powinno być bezboleśnie jasne kiedy coś się może zepsuć. Powinno być możliwe upgrade'owanie się do wersji, która wypisuje zdezaprobowania, usunięcie tego, co jest zdezaprobowane, następnie upgrade'owanie się do wersji, w której dezaprobowane funkcjonalności są usuwane.

Jeśli nie robisz nic innego, wypisz w swoim changelogu zdezaprobowania, usunięcia i jakiekolwiek zmiany łamiące zgodność wstecz.

Mylące daty

Regionalne formaty dat różnią się na świecie i często trudno jest znaleźć przyjazny człowiekowi format daty, który wydaje się intuicyjny wszystkim. Zaletą dat sformatowanych tak jak 2017-07-17 jest to, że są one uporządkowane od największych do najmniejszych jednostek: roku, miesiąca i dnia. Ten format również nie nachodzi w niejednoznaczny sposób na inne formaty dat, w przeciwieństwie do niektórych regionalnych formatów, które zamieniają miejsce numerów miesiąca i dnia. Z tych powodów i faktu, że ten format daty jest standardem ISO, wynika rekomendacja tego formatu daty do wpisów w changelogu.

Często zadawane pytania

Czy istnieje standardowy format changelogu?

Niezupełnie. Jest przewodnik stylu changelogu GNU, czy dwuparagrafowe „wytyczne” GNU NEWS. Oba dokumenty są nieadekwatne lub niewystarczające.

Ten projekt pretenduje do bycia lepszą konwencją changelogu. Pochodzi z obserwowania i zebrania dobrych praktyk w społeczności open source.

Zdrowa krytyka, dyskusja i sugestie poprawek są mile widziane.

Jak powinien się nazywać plik z changelogiem?

Nazwij go CHANGELOG.md. Niektóre projekty używają HISTORY, NEWS lub RELEASES.

Łatwo jest uznać, że nazwa pliku z changelogiem nie ma większego znaczenia, lecz po co utrudniać swoim użytkownikom końcowym odnajdowanie w sposób konsekwentny istotnych zmian?

Co z GitHub Releases?

To wspaniała inicjatywa. Releases mogą być używane do zmiany prostych tagów Gita (na przykład taga nazwanego v1.0.0) w bogate informacje o wydaniach przez ręczne dodanie informacji lub mogą wyciągać oznaczone message tagów i przekształcać je w informacje.

GitHub Releases tworzą nieprzenośny changelog, który może być prezentowany użytkownikom tylko w kontekście GitHuba. Można go bardzo upodobnić do formatu Prowadź changelog, ale będzie to dość skomplikowane.

Bieżąca wersja wydań GitHub jest też prawdopodobnie nienajłatwiejsza do odnalezienia dla użytkowników końcowych, w przeciwieństwie do plików o nazwach z wielkimi literami (README, CONTRIBUTING itp.). Innym mniejszym brakiem jest to, że interfejs obecnie nie posiada linków do logów commitów pomiędzy każdymi wydaniami.

Czy changelogi mogą być parsowane automatycznie?

To trudne, ponieważ ludzie stosują bardzo różne formaty i nazwy plików.

Vandamme jest gemem Ruby stworzonym przez zespół Gemnasium i który parsuje wiele (ale nie wszystkie) changelogów projektów open source.

Co z wycofanymi wydaniami?

Wydania typu yanked to wersje, które musiały zostać usunięte z powodu poważnego błędu lub problemów z bezpieczeństwem. Często te wersje nie pojawiają się w dziennikach zmian. Powinny. Tak powinieneś je wyświetlać:

## 0.0.5 - 2014-12-13 [WYCOFANA]

Etykieta [WYCOFANA] jest celowo zapisana wielkimi literami. Ważne jest, by zwracano na nią uwagę. Jest otoczona nawiasami, więc jest również prostsza do sparsowania przez skrypt.

Czy powinno się kiedykolwiek przerabiać changelog?

Pewnie. Zawsze istnieją dobre powody, by ulepszyć changelog. Regularnie otwieram pull requesty dodające brakujące wydania do open-source'owych projektów z nieutrzymywanymi changelogami.

Może się również zdarzyć, że odkryjesz, iż zapomniałeś udokumentować zmianę zrywającą zgodność wsteczną w notatkach dla wersji. Oczywiście ważne jest, abyś zaktualizował swój changelog w tym przypadku.

Jak mogę wnieść swój wkład?

Ten dokument nie jest obiektywną prawdą; jest moją starannie przemyślaną opinią, z informacjami i przykładami, które zebrałem.

To dlatego, że chcę, aby nasza społeczność osiągnęła konsensus. Wierzę, że dyskusja jest tak samo istotna jak efekt końcowy.

Więc proszę, wtrąć się.

Rozmowy

Byłem na podcaście Changelog, aby porozmawiać dlaczego opiekunowie i kontrybutorzy powinni dbać o changelogi, a także o motywacjach stojących za tym projektem.